Thủ khoa vào lớp 10 chuyên Anh trường Ams không bị áp lực 'tỉ lệ chọi'