Thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2021 tăng 10,75%