Thu thập chứng cứ để sớm khởi tố việc đưa người nhập cảnh trái phép