Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội ngày càng rút gọn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 8-12, đã tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.

Nhiều ý kiến tại buổi đối thoại cho rằng, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội ngày càng rút gọn, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, người lao động, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ đối tượng chính sách, các cá nhân, đại diện tổ chức tham gia đối thoại đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức chức năng, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để có thể thực hiện nhiều hơn các thủ tục qua giao dịch điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí...

Hiện tại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết 120 thủ tục hành chính. Một số thủ tục có nhiều người giao dịch là giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội; chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận, huyện, thị xã...

Theo Minh Ngọc/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/1019415/thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ngay-cang-rut-gon

Tags: thủ tục hành chính  |  lĩnh vực lao động  |  thương binh và xã hội