Thủ tướng Anh: G7 là cơ hội để rút ra bài học từ đại dịch COVID-19