Thủ tướng: Cố gắng đến 30-9 nới lỏng giãn cách để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội