Thủ tướng: Công nhận 'hộ chiếu vắc xin' là đặc biệt cần thiết