Thủ tướng: Địa phương không ra Hà Nội, ùn ùn xe tới nhà lãnh đạo biếu quà Tết