Thủ tướng Hàn Quốc 'lấy làm tiếc' vụ vợ Việt bị bạo hành