Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 12