Thủ tướng Phạm Minh Chính: ASEAN cần định vị chỗ đứng mới, củng cố vai trò hạt nhân