Thủ tướng: Phấn đấu đến 30/9 trở lại trạng thái bình thường mới