Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất vaccine, thuốc trị COVID-19 trong nước