Thủ tướng: Ưu tiên cấp tiếp vắc xin cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam