Thủ tướng chỉ đạo xem xét việc báo chí nêu liên quan phòng, chống dịch