Thủ tướng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19