Thủ tướng chúc mừng ông Chu Ngọc Anh nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội