Thủ tướng khen 3 tập thể, 7 cá nhân phòng chống Covid-19 xuất sắc