Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hưng Yên và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Trần Quốc Văn Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Cụ thể, tại Quyết định 2029/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Tại Quyết định 2027/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Phóng, để nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 2026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Thế Cử, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 2030/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phan Thiên Định để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Mạnh Hùng/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/thoi-su/thu-tuong-phe-chuan-nhan-su-ubnd-2-tinh-hung-yen-va-thua-thien-hue-569838.html

Tags: Hưng Yên  |  Tại Quyết  |  Phó Chủ  |  Trần Quốc  |  Hưng Yên Cụ  |  Trần Quốc Văn  |  Phó Bí  |  Văn Lâm  |  Nguyễn Văn Phóng  |  Bùi Thế Cử