Thủ tướng yêu cầu điều tra sự cố sau tiêm vaccine COVID-19 tại Thanh Hóa