Thủ tướng yêu cầu ứng phó dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện biến thể mới