Thư viện Quốc phòng - Số C236

Điểm a - Khoản 2 - Điều 6 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 quy định: a) Điều kiện hưởng trợ cấp Quân nhân dự bị nếu bị tai nạn được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên khám, giám định kết luận mức độ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng trợ cấp trong trường hợp: - Trên đường từ nơi ở đến nơi tập trung huấn luyện hoặc khi kết thúc đợt tập trung huấn luyện trở về nơi ở; - Trong giờ làm việc và tại nơi thực hiện nhiệm vụ; - Ngoài giờ làm việc, ngoài nơi làm nhiệm vụ khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người chỉ huy có thẩm quyền.

Chủ nhật, 28/02/2021 15:32

Thời sự

Người tạo nghề làng biển 25:08

Người tạo nghề làng biển

Thứ tư, 21/04/2021 | 14:22