Thừa Thiên Huế triển khai hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do COVID-19