Thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa bàn ở Quảng Bình và Sơn La