Thực hư thiết bị chỉ cần cắm vào ổ điện là giảm nửa tiền điện mỗi tháng