Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân theo vụ việc