00:00

Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Quốc phòng

TIN LIÊN QUAN