Thượng viện Mỹ vô hiệu hóa lệnh bắt buộc tiêm vắc xin của ông Biden