Thúy Diễm tung 2 xấp giấy sao kê 'dài dằng dặc', đáp trả ồn ào từ thiện