Thủy Tiên: 'Ai nói tôi dùng 2 STK vui lòng ra ngân hàng đối chứng'