Thủy Tiên ám ảnh vì suýt lật thuyền khi đi cứu trợ miền Trung