Thủy Tiên công khai số tiền đã chi cho 8 ngày từ thiện, trả lại 300 triệu tiền ủng hộ nhầm