Thủy Tiên góp 250 triệu đồng hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang