Thủy Tiên tổng kết năm 2020 biến động: quyên góp tổng cộng 194 tỷ đồng cứu trợ người dân miền Tây và miền Trung