Thủy Tiên và nhiều sao Việt tuyên bố dừng làm từ thiện