Thủy Tiên vợ Đan Trường từng bị chê kém sắc, giờ đã lột xác style sau 8 năm lấy Anh Bo