Thủy Tiên yêu cầu Youtuber 1 triệu followers từng đi từ thiện cùng gỡ bỏ toàn bộ clip?