Tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccin phòng COVID-19 cả nước đã đạt 73,1%