Tịch thu ô tô chứa 'đường lưỡi bò': Rất cần thiết!