Tiêm đủ 2 mũi vắc xin, từ vùng dịch trở về TT-Huế phải cách ly 7 ngày