Tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn mắc Covid-19, Bình Phước siết người vào tỉnh