Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ, phụ huynh phải lưu ý gì?