Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cần lưu ý điều gì?