Tiền Giang, Bạc Liêu và Hà Nam nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh