Tiền Giang: Hơn 73% số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà