Tiền Giang: Thành phố Mỹ Tho thí điểm quản lý, điều trị F0 tại nhà