Tiền Giang cần làm gì để giảm tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong