Tiền Giang đẩy nhanh tiêm vaccine, thích ứng an toàn với dịch COVID-19