Tiền Giang phát hiện 119 ổ dịch, số người tử vong tăng nhanh