Tiếp đà tăng giá, vàng bứt xa mốc 60 triệu đồng/lượng